inBusiness

Nyheter

Sett meg som segl på hjertet ditt

En suite med motiver fra Høysangen for blandet kor a capella. Tekst: Eyvind Skeie (fritt etter Hanna Hurnard).

Innholder:

1. Alle sangers sang
2. Hør fottrinn over fjellet
3. Hvor gikk din kjære
4. Sett meg som segl på hjertet ditt

Fra forordet
Salomos Høysang er et kjærlighetsdikt midt i Bibelen. Det har en veldig
tiltrekningskraft fordi det er sant menneskelig. Samtidig har kirken lest
diktet som en allegori på Kristus og kirken som brudgom og brud, eller på
Kristus og sjelen. Høysangspoesien når i vår salmediktning et høydepunkt i
krysningspunktet mellom Hans Adolph Brorsons lengtende linjer og norsk
religiøs folketone, en kombinasjon nærmest udødeliggjort i Edvard Griegs
4 salmer, nr. 1 og 2. Eyvind Skeies gjendiktninger etter Hannah Hurnard
ivaretar etter mitt skjønn den dobbelthet i at tekstene kan forstås såvel
direkte som allegorisk, uten at den allegoriske tolkning – og her skiller
gjendiktningene seg avgjørende fra pietismens diktere – blir den eneste.
Sangene kan synges mellom to elskende, eller mellom himmel og jord. Og
egentlig er det samme sak. Kjærligheten i all sin smerte er ursakramentet og
lovens oppfyllelse.

Publisert: 12.11.2014

Topp 10

Siste nytt

Sammarbeidspartnere

sponsor01.png sponsor03.png sponsor04.png eide_logo_70.png