inBusiness

Nyheter

...Idag er Herrens time...

Ny utgivelse, fire satser for SAB/SATB og orgel.

Salme 93

Han vekket hungeren (tekst: Eyvind Skeie)

Sorgesalme (tekst: Edvard Hoem)

Natthimmelen (tekst: Erik Gustaf Geijer)

Kan bestilles HER!

Salme 93 (1983)

er skrevet for Gamle Aker kirkekor, og besetningen er trestemmig kor (SABar) med orgel. Den var skrevet med henblikk på bruk som graduale – dvs. bibelsk salme mellom lesningene. Sopran- og altstemmene deler seg noen steder, mens barytonstemmen forblir udelt hele satsen gjennom. Det kan være anledninger der man ikke har full besetning på mannstemmene, eller det kan være kor som kronisk lider av tenormangel – en ikke ukjent lidelse for en del kirkekor. Satsen er gjennomkomponert, ikke-resitativisk, og har noen toneartsskifter, og egner seg i liturgien godt for søndager/gudstjenester med vekt på Kristus som konge. Den er tilegnet Olaf Buverud, kantor og korleder i Gamle Aker kirke gjennom 40 år.

Han vekket hungeren (1983)

er en a capella-sats for SATB med litt deling av sopranen – men ikke gjennomgående, og er skrevet til en tekst av Eyvind Skeie (1978) til bruk som kommunionssang (nattverd) eller til søndager med tekster om brød. Satsen er litt mer dissonerende enn heftets foregående stykke, og er skrevet for Oslo Domkor.

Sorgsalme (2012) – med tekst av Edvard Hoem (2012)

er en strofisk, men gjennomkomponert sats for kor a capella eller med orgelakkompagnement – og er skrevet til en TV-gudstjeneste fra Oslo Domkirke i forbindelse med 2-årsminnet om Utøya-katastrofen da så mange ungdommer brutalt og uforståelig omkom ved en ufattelig ugjerning. Stykket er en stillferdig minnesalme, og har noen små stemmedelinger etpar steder i bassen.

Sorgsalme kan finnes som punkt 6 HER!

Natthimmelen (2010)

har tekst av den svenske poeten Erik Gustav Geijer. I Ingmar Bergmans store filmepos ”Fanny och Alexander” leser farmor Helena dette diktet etter en mer burlesk julemiddag, og det var her jeg først lærte diktet å kjenne. I 2010 var norske prester og kirkemusikere på et liturgiseminar på Geijerskolan i Ransäter, Värmland. Jeg ville gjerne at seminardeltagerne skulle bli kjent med ham som var opphav til denne folkehøyskolens navn, og skrev dette stykket under kurset. Vi uroppførte den der og da under ledelse av Sergej Shulga. Dette korstykket er ikke knyttet spesifikt til kirkeår eller søndag, men kan meget godt brukes på en kveldsgudstjeneste – eller som avsluttende ”anthem” på en evensong etter anglikansk tradisjon. Uroppførelsen kan høres (og sees) i et amatøropptak på YouTube HER!

Publisert: 27.10.2014

Topp 10

Siste nytt

Sammarbeidspartnere

sponsor01.png sponsor03.png sponsor04.png eide_logo_70.png