inBusiness

Nyheter

Missa Simplex

MISSA SIMPLEX (Enkel messe) som er skrevet til bruk i messeliturgien for kor, menighet og orgel (ad lib.)

Hele messe kan gjøres a capella for koret, med unntak av offertoriehymnen ''De levendes land'', som nok bør ha orgel i det minste på sluttversene. Forøvrig er det markert hvor orglet skal tie. Messeleddene kan selvsagt gjøres uten menighetssang, dog er det i partituret markert hvor menigheten kan være med.
Offertoriehymnen er den eneste salme som er tatt inn, forøvrig får man velge ut fra kirkeår og anledning. Man må gjerne ringe med kirkeklokkene under såvel Gloria som under Sanctus, selvom sistnevnte begynner mer stillferdig.
Messen lar seg oppføre i sin helhet, eller men kan anvende deler av den. Man kan bruke bare ordinarieleddene, bare Kyrie og Gloria, man kan sløyfe Credo osv

Publisert: 24.10.2014

Topp 10

Siste nytt

Sammarbeidspartnere

sponsor01.png sponsor03.png sponsor04.png eide_logo_70.png